Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Poruchy učení

Specifické poruchy učení jsou rámcové označení pro vývojové potíže projevující se sníženou schopností učení čtení, psaní a počítání - dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Předpona dys- znamená rozpor, deformaci (dysfunkce – špatná funkce). SPU bývají často spojeny s výskytem poruchy pozornosti a hyperaktivitou - ADHD/ADD.

ADHD

(podle anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Dříve označováno jako LMD - lehké mozkové dysfunkce.  Pro dítě s ADHD je typická porucha pozornosti, impulzivita a hyperaktivita. Dítě se obtížně soustředí, je upoutáváno vedlejšími podněty a bývá snadno unavitelné. Reakce jsou prudké a neočekávané, bez rozmyslu a plánování, bez ohledu na důsledky. Nejvíce problémů ve školním prostředí působí hyperaktivita, dítě neposedí, vyrušuje, vykřikuje, mívá konflikty se spolužáky. V některých případech je spíše akcentována porucha pozornosti, bez hyperaktivity, dítě může být naopak až nápadně klidné, pasivní. Pak hovoříme o ADD.

Typy SPU - specifických (vývojových) poruch učení

Specifické vývojové poruchy učení je souhrnný název pro poruchy čtení, psaní, pravopisu, naslouchání a matematických schopností. Tyto poruchy se většinou neprojevují izolovaně, ale mají řadu společných rysů, často je doprovázejí poruchy pravolevé a prostorové orientace, nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání, dezorientace v čase, nedostatky pozornosti a paměti, menší jazykové nadání, slabší úroveň rozvoje řeči.

1. Dyslexie

Porucha čtení, kdy při neporušené inteligenci, při použití běžných metod výuky čtení v běžných sociálních podmínkách se dítě nedokáže naučit přiměřeně číst. Mezi úrovní čtení a úrovní inteligence musí být podstatný rozdíl. Projevy jsou opět individuální, nemusí být u všech stejné, projevují se nejčastěji těmito potížemi:

- špatné rozeznávání tvarů písmen (záměna tvarově podobných)
- špatné osvojení, zapamatování a rozpoznání písmen
- potíže se spojováním písmen do slabik a slov
- potíže s analýzou a syntézou slova
- potíže se sluchovým rozlišováním hlásek (záměny písmen)
- potíže s rozdělováním slov na slabiky, rytmizace
- pomalé tempo čtení

v pozdějších etapách pak:
- přehazování a záměny písmen
- tzv. „dvojí čtení“ (dítě potichu předříkává písmena, pak vysloví slovo)
- komolení slov
- hádání, domýšlení obsahu slov
- neporozumění čtenému
- špatná plynulost čtení
- neschopnost sledovat čtený text
- neschopnost použít psaný materiál ke studiu

2. Dysgrafie

Postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě obtížně napodobuje písmena a obtížně si je pamatuje. Děti mívají potíže s diktátem i přepisem, opravné přepisování bývá neúčinné, výsledek může být i horší než opravovaný text. Jako prevence i terapie může sloužit procvičování motoriky ruky – stavebnice, omalovánky, stříhání, manipulace s nářadím a drobným materiálem.

3. Dysortografie

Porucha postihuje oblast gramatiky, děti

- zaměňují krátké a dlouhé samohlásky
- nerozlišují slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny
- vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky
- komolí slova
- mají potíže s hranicemi slov, spojují a rozdělují slova nesprávně
- obtížně aplikují mluvnické učivo

4. Dyskalkulie

Projevuje se obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic i čísel, neschopností provádět početní operace, poruchami v prostorové a pravolevé orientaci. Dítě neumí používat pojmy menší-větší apod., neumí třídit předměty, nezvládá spojení počet – číslice, stále počítá po jedné, má potíže při čtení a psaní číslic.

Hyperaktivita

SPU bývají často spojeny se syndromem hyperaktivity – tj. nadměrná čilost, neposednost a neklid. Nabízíme desatero výchovných zásad:

- klidné a důsledné vedení, důraz na pravidelnost denních aktivit
- posilování sebevědomí oceněním každého, byť malého, úspěchu, povzbuzujeme
- zabránit, aby se dítě něco naučilo špatně, zabránit vzniku zlozvyku, velice těžce se odstraňují
- práci dělíme na poměrně krátké intervaly (cca 10-15 minut)
- dítěti umožníme dostatek spontánní hry a pohybu
- v rodině nastolit atmosféru podpory a spolupráce
- spolupráce rodiny a školy
- udržovat dobrý zdravotní stav a kondici, spolupracovat s lékařem
- při psychických problémech neváhejte vyhledat psychologa či psychiatra
- najít oblast, kde se dítě úspěšně realizuje a kompenzuje své pocity neúspěchu

 
 
Škola online E-mail klient Office 365 Rajce.net

Kalendář

<duben, 2024>
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP