Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Otázky

Nejčastější otázky
1. Jak poznám u předškolního dítěte sklony k dyslexii?

U předškolního dítěte se na 100% nedá předpovědět, zda bude nebo nebude mít potíže se čtením. Jsou jisté varovné signály, některé vlastnosti dítěte zvyšují riziko dyslexie. Zjednodušeně lze říci, že jsou to příznaky LMD a opožděný nebo narušený vývoj řeči (vady řeči). Čtení je však natolik specifická dovednost, že jistotu můžeme získat až při skutečné výuce čtení.

2. Co potřebuji k zařazení do speciální třídy?

Logopedická třída (od prvního ročníku): Dostavte se v dubnu ve vypsaném termínu k zápisu do první třídy, tam dostanete aktuální informace. Pokud budete mít s sebou zprávu od logopeda nebo jiného odborníka, zjednoduší se tím jednání. Před nástupem do 1. třídy je pak ještě třeba konzultovat diagnózu se školským poradenským zařízením - SPC, PPP (viz adresář).

Třída pro žáky s poruchami učení (od třetího ročníku): Pokud máte zájem o zařazení staršího dítěte, potřebujete vyjádření školského poradenského zařízení - SPC (Speciálně pedagogické centrum) nebo PPP (Pedagogicko-psychologická poradna), viz Odkazy, pak kontaktujte ředitelství naší školy.

3. Není ve speciálních třídách redukované učivo?

Výuka ve specializovaných třídách probíhá podle běžných osnov, v obsahu učiva není rozdíl od paralelních tříd. Žáci s dyslexií netrpí poruchou intelektu, ke zvládnutí běžného učiva proto redukci nepotřebují. Pro překonání SPU jsou ve třídách pro žáky s poruchami učení a logopedických třídách přizpůsobeny podmínky (snížený počet žáků, speciální materiál, pomůcky) a metody výuky pod vedením speciálních pedagogů. Navíc je týdně věnována hodinová dotace logopedické péči.

4. Jaký cizí jazyk je vhodný pro dyslektika?

Projevy dyslexie jsou velmi variabilní, proto nelze doporučit jednotný přístup, a to ani v otázce výběru cizího jazyka. Pro dítě je to pochopitelně obtížná disciplina, v zásadě by se měl brát ohled na budoucí využití jazyka v životě.

Výchovná poradkyně naší školy Mgr. Z. Kastlová napsala učebnice "Nebojte se němčiny" a "Nebojte se angličtiny", ty jsou určeny právě pro dyslektiky, vyšly v nakladatelství Fraus.

Na II. stupni ZŠ je zařazen do učebního plánu druhý cizí jazyk od 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat německý jazyk nebo francouzský jazyk. Pro žáky, kteří navštěvují speciální třídu, je připravena ještě jedna varianta - mohou si zvolit anglický jazyk upevňovací. Tím nemají druhý cizí jazyk, ale učí se poznat a využít anglický jazyk více do hloubky. Ve vyučovacích hodinách pracují se specifickými materiály, s prezentacemi vyučujících, čtou texty s porozuměním, využívají poslechová cvičení rodilých mluvčích, názorná cvičení atd.

5. Jak a kdy poznám, že se jedná o dyslexii?

U školních začátečníků v první třídě se dá stanovit diagnóza dyslexie velmi obtížně, pouze u těžších případů, potíže se čtením mohou v této době být způsobeny jinými příčinami. Poradna většinou vyčkává s vyšetřením až do druhého ročníku. Pokud dítě v pololetí první třídy převrací písmena, zaměňuje a čte nepřesně, nemusí se ještě jednat o dyslexii. Na projevy dyslexie se podívejte zde.

6. Proč stále nevidíme pokrok, přestože pravidelně pracujeme?

Náprava dyslexie, dysortografie i vad řeči je běh na dlouhou trať, střídají se období vývojových skoků s obdobími stagnace, hlavně se nevzdávejte a trpělivě pokračujte v každodenní práci - vytrvalost přináší úspěch. Dítě můžete povzbudit tím, že i někteří slavní lidé se museli potýkat s dyslexií, prý i A. Einstein.

U některých těžších poruch řeči a těžších forem SPU je možné očekávat pouze nápravu částečnou.

 
 
Škola online E-mail klient Office 365 Rajce.net

Kalendář

<duben, 2024>
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP