Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Prevence není bez šance

Tak zní název projektu, který by měl přispět k minimalizaci nebo k úplnému zamezení projevů rizikového chování u žáků 11. základní školy. Naším cílem je vytvořit školu, kde se žáci cítí bezpečně, a ví, že v učitelích mají oporu i podporu při řešení všech svých problémů. Díky grantové dotaci z Magistrátu města Plzně mohlo za uplynulé měsíce proběhnout několik zdařilých preventivních programů. 

V září jsme navázali na již několikaletou spolupráci se Střediskem pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých Point 14. Jedná se o tři bloky besed zaměřených na problematiku užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování a na rozvoj sociálních dovedností žáků 9. tříd. Realizace besed proběhla v prostorách centra Point 14 i kvůli návazné péči, žáci totiž mohou využívat služeb nízkoprahového pátečního klubu nebo poradenství. Je to pro ně snazší přijít, když ví, kde organizace sídlí, a znají prostory centra. Z Pointu 14 škola také využila nabídku besed pro 6. třídy na téma Týrání, zanedbávání a sexuální zneužívání dětí v rodině. Cílem besedy bylo pomoci dětem uvědomit si svá práva, informovat je o možnostech řešení situací v rodině, naučit je lépe rozeznat a pochopit ve svém okolí vrstevníky, kteří něco podobného zažívají. Z následné diskuse vyplynulo, že téma zaujalo a posluchači získali důležité informace, kdy a kam se mají obracet s výše uvedenými problémy. Je dost důležité zahrnovat v rámci prevence i akce jiných subjektů, protože ne všechny děti se dokážou svěřovat učitelům a raději volí cizí, anonymní osobu. 

V říjnu na naše pozvání navštívil školu pan Martin Hornych, usměvavý, energický muž, již 10 let HIV pozitivní. Dvouhodinová beseda pro 8. a 9. třídy obsahovala základní informace o HIV/AIDS: krátký dokument, informace o testování, prevenci, cestách přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě a hlavně životní příběh přednášejícího lektora. Žáci napjatě poslouchali, protože prezentace byla zajímavá, poučná, i přes závažnost tématu chvílemi i vtipná. Všichni, žáci i učitelé, si uvědomili, že se HIV pozitivních lidí není nutné bát, ale za všech okolností je třeba se chránit a neříkat, že zrovna nás se to netýká. Lektorův pozitivní přístup k životu byl pro mnohé velkou motivací, že se nic nemá vzdávat, stále je šance bojovat.

Další akcí byl Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí, který za Národní iniciativu pro život realizovala paní Jitka Kultová.  Program měl za cíl oslovit mladou generaci, konkrétně žáky devátých tříd, s informacemi vedoucími k zodpovědnosti v jejich budoucích intimních životech, při plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu. Srozumitelnou a pro patnáctileté žáky velmi poutavou formou byly předloženy informace o ženském cyklu, početí a o prenatálním vývoji člověka, vysvětlena problematika umělých potratů a jejich negativních důsledků, včetně etických a zdravotních aspektů.  Po dvouhodinových přednáškách následovala s několikadenním odstupem beseda, kdy žáci po vstřebání tak emotivního tématu mohli klást otázky a lektorka fundovaně odpovídala. O úspěšnosti tohoto programu svědčí určitě velký zájem ze strany žáků, během přednášky i besedy bylo patrné, že se zájmem naslouchají.  Ukázalo se, že jsou schopni i ochotni o těchto záležitostech přemýšlet a to jistě bude mít pozitivní dopad na jejich budoucí sexuální život. Program byl velmi pozitivně hodnocen i ze strany učitelů, lektorka si svým příjemným vystupováním a odbornými znalostmi získala respekt všech zúčastněných.

Součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu se již několik let staly přednášky paní doktorky Lenky Luhanové z Centra lékařské prevence. V listopadu a v prosinci jsme zvolili několik témat. V 7. třídách to byla Zdravá výživa a poruchy příjmu potravy, ve sportovních třídách pak následovala Sportovní výživa a doping. Cílem mělo být uvědomění si sebe sama, podpora pochopení vlastní hodnoty, vytvoření správného postoje k obrazu dokonalého člověka, který předkládají média. Důležité byly pro naše mladé sportovce informace o jednotlivých složkách stravy ve vztahu ke sportu, o výživě při závodech, o zakázaných látkách a jejich škodlivosti. Bylo zodpovězeno mnoho otázek a většina žáků si uvědomila, že dnešní moderní stravování v tzv. fastfoodech opravdu není ta správná cesta.

V 8. třídách proběhla přednáška Kouření zabíjí. Prezentace upoutala pozornost našich žáků i díky alarmujícím statistikám, obrázkům lidí s nemocemi z kouření a objasněním nebezpečných látek obsažených v cigaretách nebo ve vodní dýmce. Velkým zpestřením bylo i měření hladiny nikotinu v těle a srovnání hodnot u dětí žijících ve městě a na venkově, u dětí z kuřáckých rodin, apod. Uvědomění si zdravotních rizik kouření je hlavním cílem výchovy k odpovědnosti za své zdraví.

     Všechny výše uvedené aktivity tvoří součást našeho Minimálního preventivního programu školy a plně přispívají k naplňování klíčových kompetencí výchovy ke zdraví i ostatních předmětů. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i v příštích letech, protože si myslíme, že vychovávat z našich dětí slušné, čestné a zodpovědné lidi má smysl.

                                                               Jitka Černá, školní metodik prevence


MUDr. Lenka Luhanová, přednáška Kouření zabíjí - měření škodlivin v plicích


Pan Martin Hornych Přednáška o HIV a AIDS


Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí, paní Jitka Kultová

 
 
Škola online E-mail klient Office 365 Rajce.net

Kalendář

<listopad, 2022>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP