Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Informace k nařízeným opatřením ve školním roce 2020/2021v souvislosti s Covid-19

Vážení rodiče,

 
ve školním roce 2020/2021 vychází škola při organizaci poskytování vzdělávání z manuálu MŠMT. Respektuje jeho závazná pravidla a doporučení přizpůsobuje podmínkám na škole. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 postupuje škola podle pokynů krajské hygienické stanice nebo plošných opatření MZd.
Základní hygienická a protiepidemická pravidla
·       Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
·       Žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
·       Doprovod žáků nevstupuje do školy.
·       Zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do školy jen v případě neodkladné záležitosti.
·       Používání roušky se vyhlašuje dle mapy semaforu rizika nákazy v Česku.
·       Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (pravidelné mytí rukou, používání dezinfekčních prostředků apod).
·       Žáci budou opakovaně poučováni o hygienických pravidlech.
·       Minimálně do konce I. pololetí nebudou kroužky organizovány pro děti z různých třídních kolektivů.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. teplota, kašel, rýma, bolest v krku, průjem, ztráta čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
·       příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
·       příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat o bezodkladném vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
·       příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost u dětí potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy; ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat (škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků a personálním a technickým možnostem školy).
 
Přeji Vám, dětem i všem pedagogickým zaměstnancům naší školy především pevné zdraví.
 
 
31. 8. 2020 
Mgr. Vladimíra Holá, ředitelka školy  
 
 
Škola online

Kalendář

<září, 2020>
poútstčtsone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP