Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

1. Název11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základní účel zařízení - základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost - 

  - poskytování základního  vzdělávání podle platných právních předpisů

- zajišťování ŠD pro žáky 1. stupně

- výchova a rozvoj talentované mládeže

Doplňková činnost - zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 Zřizovací listina školy

3.Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

 5. Platby

Bankovní spojení školy -

  • Bezhotovostní: na účet u KB 4838530257/0100
  • Další možné platby:  v hotovosti v pokladně základní školy

Školní družina - platby

6.Identifikační číslo školy (IČ)IČO: 68784571
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu - zde

ŠVP - zde

Zřizovací listina - zde

9.Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

 

Směrnice pro poskytování informací 

10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.Opravné prostředky

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz. rozhodnutí o nepřijetí)

- poštou

- osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí i na sekretariátu školy, případně ke stažení zde

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1.třídy)  zde

Žádost o odklad povinné školní docházky  zde
Žádost o předčasný nástup povinné školní docházky  zde
Žádost o přijetí do ZŠ (přestup na 11. ZŠ)  zde
 Žádost o přijetí do sportovní třídy najdete zde
Formulář na uvolnění z výuky např. odchod lékaři zde
Formulář pro žádost o uvolnění z výuky delší než 3 dny zde

Přihláška do školní družiny zde

Žádost o uvolnění z předmětu zde

Žádost o osvobození z TV zde

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce zde

Zápis do ZŠ (duben) zde

Přihláška k povinné školní docházce zde

Žádost o odklad povinné školní docházky zde

Přihlašování žáků do sportovních tříd

 

14.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Vyhláška č. 27/ 2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací - udán ve Směrnici pro poskytování informací 1

Dosud nebylo řešeno

16.Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

za rok 2018, 2017, 2016 ve formátu pdf ke stažení zde

 

1 Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stavuje hodinová sazba ve výši 202, 00 Kč.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru. Poplatek za vydání stejnopisu vysvědčení činí 100 Kč

 

 
 
Škola online E-mail klient Office 365

Kalendář

<duben, 2021>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP