Šedivka 11. základní škola Plzeň, Baarova 31

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Název11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení

Základní účel zařízení - základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost - 

  - poskytování základního  vzdělávání podle platných právních předpisů

- zajišťování ŠD pro žáky 1. stupně

- výchova a rozvoj talentované mládeže

Doplňková činnost - zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu 

3.Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

 5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení školy -

  • Bezhotovostní: na účet u KB 4838530257/0100
  • Další možné platby:  v hotovosti v pokladně základní školy

Školní družina - platby

6.IČO68784571
7.Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina - zde

ŠVP - zde

8.2. Rozpočet

Údaje o rozpočtu - zde

9.Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

Informace k základnímu nebo předškolnímu vzdělávání: Ministerstvo vnitra

10.Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Kontakty

11.
Předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Vyhláška č. 27/ 2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

 
11.2 Vydané právní předpisy:
 
Nevydáváme úřední předpisy.
12.

Úhrady za poskytování informací

 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací - udán ve Směrnici pro poskytování informací 1

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13.Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

za rok 2023 ve formátu pdf ke stažení zde

za rok 2022 ve formátu pdf ke stažení zde

za rok 2021 ve formátu pdf ke stažení zde

za rok 2020 ve formátu pdf ke stažení zde

 

1 Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje.

Pozn.: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou činnost, která se objektivně vzat vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující součást obvyklé agendy. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stavuje hodinová sazba ve výši 202, 00 Kč.

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru. Poplatek za vydání stejnopisu vysvědčení činí 100 Kč

 

 
 
Škola online E-mail klient Office 365 Rajce.net

Kalendář

<duben, 2024>
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Kontakty

11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace
Baarova 31, 301 00 Plzeň

Tel.: +420 378 028 601
Fax: +420 378 028 613
Datová schránka: zkjmvzw
Email: skola@zs11.plzen-edu.cz

IČ: 68784571
DIČ: neplátce DPH

Mapa

» Zobrazit všechny kontakty

webdesign: SITMP